Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/553
Title: Удосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування у роздрібній торгівлі лікарськими засобами
Other Titles: Усовершенствование учета НДС в системе электронного администрирования в розничной торговле лекарственными средствами
An improvement of account of VAT is in the system of electronic administration in a retail business medications
Authors: Візіренко, Світлана Вікторівна
Визиренко, Светлана Викторовна
Vizirenko, Svitlana V.
Keywords: account of VAT
there is electronic administration of tax value-added
tax obligations
a model of sequence of administration of VAT is in a pharmacy
облік ПДВ
електронне адміністрування податку на додану вартість
податкові зобов’язання
модель послідовності адміністрування ПДВ в аптеці
учет НДС
электронное администрирование налога на добавленную стоимость
налоговые обязательства
модель последовательности администрирования НДС в аптеке
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Обґрунтування проблемних питань електронного адміністрування податку на додану вартість, особливостей порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку в умовах чинності ПКУ з врахуванням змін та доповнень до нього для підприємств роздрібної торгівлі лікарськими засобами. EN: Ground of problem questions of electronic administration of tax value-added, features of order of reflection on the accounts of record-keeping in the conditions of action of PKU taking into account changes and adding to him for the enterprises of retail business medications. RU: Обоснование проблемных вопросов электронного администрирования налога на добавленную стоимость, особенностей порядка отображения на счетах бухгалтерского учета в условиях действия ПКУ с учетом изменений и дополнений к нему для предприятий розничной торговли лекарственными средствами.
Description: Візіренко С.В. Удосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування у роздрібній торгівлі лікарськими засобами / С.В. Візіренко, О.М. Самойлова // Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : колективна монографія за ред. Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко. – ЗНТУ. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – С. 279-294.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/553
Appears in Collections:Наукові статті кафедри О і О

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vizirenko_An improvement of account.pdfНаукова стаття275.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.