Наукові статті кафедри О і О Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 134
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Модернізація архітектоніки прийняття рішень щодо управління інноваційним розвитком металургійних підприємств.Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна
2019Матеріальне стимулювання працівників закладів вищої освіти до забезпечення якості освітніх послуг.Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Григор’єва, О.В.; Hryhorieva, O.V.; Григорьева, А.В.
2019Генерування власних інвестиційних ресурсів фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств.Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Терьошина, О.В; Teroshyna, O.V.; Терёшина, О.В.
2019Vectors of balanced innovative development of metallurgical enterprises under the conditions of neoindustrialization of the economyСиленко, Ольга Михайлівна; Silenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна
2018Сценарне планування інноваційного розвитку металургійних підприємствСиленко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна
2019Оцінювання ефективності виробництва за ресурсозберігаючою технологією напівфабрикатів титанових сплавів для авіа- та ракетно-космічного машинобудування.Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна
2018Організація публічних закупівель з поліпшення об’єктів основних засобів за інноваційним підходом.Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Матвієнко, Д.О.; Matviienko, D.O; Матвиенко, Д.А.
2018Облік витрат по утриманню засуджених та порядок їх відшкодуванняОчеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Потась, А. В.; Potas, A. V.; Потась, А. В.
2018Проблеми обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам і шляхи їх вирішенняОчеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Хохлова, І. А.; Khokhlovaya, I. A.; Хохловая, И. А.
2018Особливості організації внутрішнього контролю розрахунків за ПДВОчеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Сітало, В. О.; Sitalo, V. O.; Ситало, В. А.
2018Удосконалення обліку витрат на оплату праціОчеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Багрій, К. О; Bahrii, К. О.; Багрий, К. А.
2018Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення процесу управління витратами будівельних підприємствОчеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Винник, О. О.; Vynnyk, O. O.; Винник, А. А.
2018Управління виробничими запасами: обліково-аналітичне забезпеченняЛищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Сердюк, Євгенія Миколаївна; Serdiuk, Yevgeniia M.; Сердюк, Евгения Николаевна
2018Облік витрат за центрами відповідальностіЛищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Горбань, В. В.; Gorban, V. V.; Горбань, В. В.
2018Організація обліку оборотних немонетарних активівВізіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Резніченко, О. О.; Reznichenko, О. О.; Резниченко, А. А.
2018Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язаньВізіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Мансурова, А. Д.; Mansurova, A. D.; Мансурова, А. Д.
2018Організація обліку процесу реалізації готової продукціїВізіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Агаркова, О. В.; Agarkova, О. В.; Агаркова, А. В.
2018Оцінка кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємстваПанченко, Ольга Михайлівна; Panchenko, Olga M.; Панченко, Ольга Михайловна; Пересипкіна, Анна Вікторівна; Peresypkina, Anna V.; Пересыпкина, Анна Викторовна
2017Облік розрахунків за єдиним соціальним внескомЛищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Прохоренкова, М. А.; Prokhorenkova, M. A.; Прохоренкова, М. А.
2017Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартамиЛищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Самарська, І. М; Samarska, І. М; Самарская, И. М
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 134
 next >