Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/465
Title: Проблеми аудиту в банківських установах в період кризи та шляхи його подолання
Other Titles: Проблемы аудита в банковских учреждениях в период кризиса и пути его преодоления
Problems audit in banks during the crisis and ways to overcome
Authors: Очеретько, Лариса Михайлівна
Очеретько, Лариса Михайловна
Ocheretko, Larysa M.
Касьян, Марина Іванівна
Касьян, Марина Ивановна
Kasyan, Maryna І.
Keywords: control
bank
NBU Regulation
credit
deposit
committee
effectiveness
аудит
контроль
банк
положення НБУ
кредит
депозит
комітет
ефективність
положения НБУ
контроль
комитет
эффективность
Issue Date: 2010
Publisher: Класичний приватний університет
Abstract: UK: Розглянуто функції контролю, аудиту й оцінювання ризиків у комерційних банках. Запропоновано створення системи внутрішнього контролю комерційного банку шляхом організації тісної взаємодії всіх підсистем. Запропоновано заходи щодо оцінювання кредитоспроможності позичальників, створивши ефективну систему аналізу й контролю функціонування комерційного банку. EN: The article examines the functions of control, audit and risk assessment in commercial banks. The author proposes the establishment of internal control through the interaction of all subsystems. The paper proposes measures to assess the creditworthiness of borrowers through the establishment of an effective system of analysis and control operation of a commercial bank. RU: Рассмотрены функции контроля, аудита и оценки рисков в коммерческих банках. Предложено создание системы внутреннего контроля коммерческого банка путем организации тесного взаимодействия всех подсистем. Предложены мероприятия по оценке кредитоспособности заемщиков, создав эффективную систему анализа и контроля функционирования коммерческого банка.
Description: Очеретько Л.М. Проблеми аудиту в банківських установах в період кризи та шляхи його подолання / Очеретько Л.М., Касьян М.І. //Держава та регіони.// Серія: Економіка та підприємництво, м. Запоріжжя, КПУ № 4, 2010 р. – С.146-149.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/465
ISSN: 1814 -1161
Appears in Collections:Наукові статті кафедри О і О

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ocheretko_Problems_audit.pdfСтаття129.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.