Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2669
Title: Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика»
Other Titles: Internet-Journalism. Genres Online: Course Book for 3rd Year Students on Specialty: 061 – “Journalism”
Интернет-журналистика. Жанры в интернете: учебное пособие для студентов ІІІ курса специальности: 061 – «Журналистика»
Authors: Тонкіх, Ірина Юріївна
Tonkikh, Iryna Y.
Тонких, Ирина Юрьевна
Keywords: course book
Internet-journalism
online media
genres
multimedia
навчальний посібник
інтернет-журналістика
інтернет-медіа
жанри
мультимедіа
учебное пособие
интернет-журналистика
интернет-медиа
жанры
мультимедиа
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У посібнику висвітлюється теми, що стосуються: сучасних тенденцій розвитку мережевої журналістики, специфічних ознак інтернет-медіа, розвитку громадянської та блогової журналістики, основ підготовки журналістських матеріалів різних жанрів для інтернет-медіа. Посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика», які вивчають спецкурс «Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» (3 курс), а також – для викладачів і молодих вчених, які реалізують навчальну та науково-дослідницьку діяльність у галузі журналістики. EN: The course book highlights topics that describe contemporary tendencies of development of online journalism, online journalism peculiar features, development of citizen journalism and blog journalism, basis of preparation of different genres of journalism materials for online media. The course book is intended for students who obtain educational and qualification level “bachelor” on specialty 061 “Journalism” and study option course “Internet-Journalism. Genres Online” (3rd course), as well as it is intended for teachers and young researchers that carry out research and educational activities in the field of journalism. RU: В пособии освещаются темы, которые касаются современных тенденций развития сетевой журналистики, специфических признаков интернет-медиа, развития гражданской и блоговой журналистики, основ подготовки журналистских материалов различных жанров для интернет-медиа. Пособие предназначено для студентов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 061 «Журналистика», которые изучают спецкурс «Интернет-журналистика. Жанры в интернете», а также – для преподавателей и молодых ученых, которые реализуют учебную и научно-исследовательскую деятельность в сфере журналистики.
Description: Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика» [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [уклад. І. Ю. Тонкіх] – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-176-4
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2669
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tonkikh_Internet-Journalism.pdfНавчальний посібник1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.