Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/99
Title: Лабораторні роботи з інжерених помилок
Other Titles: Laboratory works on designing of the engineering errors
Лабораторные работы по инженерным ошибкам
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерні помилки", для студентів спеціальності 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Pospeeva, Iryna E.
Огренич, Євген Вікторович
Огренич, Евгений Викторович
Ogrenich, Eugeny V.
Keywords: інженер
модель
творчість
раціоналізація
помилка
функція
структура
аналіз
engineer
model
creation
rationalization
error
function
structure
analysis
инженер
модель
творчество
рационализация
ошибка
функция
структура
анализ
Issue Date: 2011
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Поспеєва І.Є., Огренич Є.В.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.
Description: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Інженерні помилки' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline 'Engineering errors' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 'Инженерные ошибки'
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/99
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ИОМУ.docМетодичні вказівки230 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.