Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/900
Title: Modern problems of production of secondary aluminium alloys
Other Titles: Сучасні проблеми виготовлення вторинних алюмінієвих сплавів
Современные проблемы изготовления вторичных алюминиевых сплавов
Authors: Skuibida, Olena L.
Скуйбіда, Олена Леонідівна
Скуйбеда, Елена Леонидовна
Keywords: довкілля
алюмінієвий сплав
залізовмісна фаза
лазерна обробка
environment
aluminium alloy
iron-based phase
laser treatment
окружающая среда
алюминиевый сплав
железосодержащая фаза
лазерная обработка
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Abstract: UK: Модифікування є одним із найбільш ефективних способів впливу на розподіл залізовмісних фаз в структурі вторинних силумінів. Для вибору певних режимів термічної обробки необхідно враховувати концентрацію домішки заліза. Використання лазерної обробки може позитивно впливати на структуру за рахунок твердорозчинного зміцнення домішковими елементами. EN: Modification is one of the most effective way to influence on allocation of iron-based phases in structure of secondary silumins. The concentration of iron impurity for preference of definite modes of heat treatment should be considered. Use of laser treatment can positively influence on the structure by means of solid-soluble strengthening by impurities. RU: Модифицирование является одним из наиболее эффективных способов влияния на распределение железосодержащих фаз в структуре вторичных силуминов. Для выбора определенных режимов термической обработки необходимо учитывать концентрацию примеси железа. Использование лазерной обработки может положительно воздействовать на структуру за счёт твёрдорастворного упрочнения примесными элементами.
Description: Skuibida O. L. Modern problems of production of secondary aluminum alloys / О. L. Skuibida // Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів. Дев‘ята міжнародна конференція студентів та аспірантів. Збірка тез доповідей. 14 – 15 квітня 2016 р., Київ, Україна. – К. – С. 110.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/900
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ОП і НС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skuibida_Modern_problems.pdfНаукова стаття750.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.