Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/86
Title: Метод синтезу допускових відхилень на геометричні параметри мікросмужкових пристроїв
Other Titles: Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств
Synthesis method of tolerance deviation to the geometrical parameter of the microstrip devices
Authors: Міщенко, Марина Володимирівна
Мищенко, Марина Владимировна
Mishchenko, Maryna V.
Фарафонов, Олексій Юрійович
Фарафонов, Алексей Юрьевич
Farafonov, Olexy Y.
Сіциліцин, Юрій Олександрович
Сицилицин, Юрий Александрович
Коваленко, Дар’я Аркадіївна
Коваленко, Дарья Аркадьевна
Kovalenko, Darya A.
Sitsilitsin, Youriy O.
Keywords: фільтр нижніх частот
мікросмужкова лінія
неоднорідність
топологія
квазідинамічне наближення
low-pass filter
microstrip line
discontinuity
topology
quasidynamic approximation
фильтр нижних частот
микропосковая линия
неоднородность
топология
квазидинамическое приближение
Issue Date: 2013
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В представленій роботі розроблено метод синтезу допускових відхилень на геометричні параметри мікросмужкових пристроїв. Цей метод включає в себе методику розрахунку схеми мікросмужкових ліній, яка основана на використанні квазідинамічних наближень та квазістатичного аналізу неоднорідностей топології; синтезу допускових відхилень, що використовує інтервальні моделі; оптимізацію допускових шляхом введення вагових коефіцієнтів; а також аналіз допусків, обумовлених технологічними обмеженнями. Наведено приклад використання методу, що розроблено. EN: In this study, the synthesis method of tolerance deviations on the geometrical parameters of microstrip devices was developed. The method includes: a methodology for calculating circuit microstrip lines based on the use of quasi-dynamic and quasi-static approximation analysis of irregularities topology; synthesis of tolerance deviations, using interval models; optimization of tolerance deviations by introducing a weighting coefficient; tolerance analysis due to technological limitations. Anexampleofusingthedevelopedmethod. RU: В представленной работе разработан метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств. Метод включает в себя: методику расчета схемы микрополосковых линий, основанную на использовании квазидинамических приближений и квазистатического анализа неоднородностей топологии; синтез допусковых отклонений, использующий интервальные модели; оптимизацию допусковых отклонений путем введения весовых коэффициентов; анализ допусков, обусловленных технологическими ограничениями. Приведен пример использования разработанного метода.
Description: Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств [Текст] / М. В. Мищенко, А. Ю. Фарафонов, Д. А. Коваленко, Ю. А. Сицилицин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 2. - С. 21-27.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/86
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S05689.pdfСтаття1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.