Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7853
Title: Дослідження та удосконалення організації доставки агломерату на станції Аглофабрика ПАТ «Запоріжсталь»
Other Titles: Research and improvement of the agglomerate delivery organization at the Aglofabrika PJSC «Zaporizhstal» station
Исследование и совершенствование организации доставки агломерата на станции Аглофабрика ОАО «Запорожсталь»
Authors: Комягіна, Ольга
Komiahina, Olha
Комягина, Ольга
Keywords: аглоцех
доменний цех
agglomerate
blast furnace shop
доменный цех
агломерат
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Виконано дослідження транспортних процесів на ланці аглоцех - доменний цех металургійного підприємства. Запропоновано удосконалити систему управління агломераційним виробництвом, що дозволить зменшити витрати палива та підвищити ефективність перевезень EN: A study of transport processes at the link sinter shop - blast furnace shop of a metallurgical enterprise. It is proposed to improve the management system of agglomeration production, which will reduce fuel consumption and increase the efficiency of transportation RU: Выполнены исследования транспортных процессов на звене аглоцех - доменный цех металлургического предприятия. Предложено усовершенствовать систему управления агломерационным производством, что позволит уменьшить расход топлива и повысить эффективность перевозок
Description: Комягіна О. В. Дослідження та удосконалення організації доставки агломерату на станції Аглофабрика ПАТ «Запоріжсталь»: магістерська робота / О. В. Комягіна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2020 – 66 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7853
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ТТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Komiahina.pdfМагістерська робота3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.