Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5741
Title: Амортизаційна політика як складова інвестиційної політики держави
Other Titles: Depreciation policy as a component of the state's investment policy
Амортизационная политика как составная инвестиционной политики государства
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Нагорна, С. О.
Nagornа, S. O.
Нагорная, С. А.
Keywords: depreciation policy
reinvestment
investment
fixed assets
амортизаційна політика
реінвестування
інвестиції
основні засоби
амортизационная политика
реинвестирования
инвестиции
основные средства
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В данній статті висвітляється актуальність питання про пошук шляхів удосконалення амортизаційної політики підприємства, адже амортизація займає важливе місце в економічній свідомості суспільства. Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового терміну корисного використання, починаючи з місяця наступного за місяцем зміни терміну корисного використання EN: This article highlights the urgency of finding ways to improve the depreciation policy of an enterprise, because depreciation plays an important role in the economic consciousness of society. Depreciation of property, plant and equipment is calculated based on the new useful life, starting from the month following the month of the useful life change. RU: В данной статье висвитляеться актуальность вопроса о поиске путей совершенствования амортизационной политики предприятия, ведь амортизация занимает важное место в экономическом сознании общества. Амортизация объекта основных средств начисляется исходя из нового срока полезного использования, начиная с месяца, следующего за месяцем изменения срока полезного использования
Description: Олійник Т.О. Амортизаційна політика як складова інвестиційної політики держави / Т.О.Олійник,С.О.Нагорна// Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя:Статус, 2018 - С. 158-166.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5741
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk.pdfНаукова стаття349.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.