Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5740
Title: Дослідження захищеності закритих wi-fi мереж
Other Titles: Research on security of closed wi-fi networks
Исследование защищенности закрытых wi-fi сетей
Authors: Лізунов, Сергій Іванович
Lizunov, Sergiy I.
Лизунов, Сергей Иванович
Вовкостріл, А.І.
Vovkostril, A.I.
Вовкострил, А.И.
Keywords: cybersecurity
WI-FI network
Computer networks
кібербезпека
WI-FI мережі
комп'ютерні мережі
кибербезопасность
WI-FI сети
компьютерные сети
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпро: ДДУВС
Abstract: UK: Розглянуто питання захищеності закритих WI-FI мереж. EN: The issue of security of closed WI-FI networks is considered RU: Рассмотрены вопросы защищенности закрытых WI-FI сетей.
Description: Лизунов С.И Дослідження захищеності закритих wi-fi мереж // Використання сучасних інформаційних технологій діяльності національної поліції України: матеріали всеукраїнського наук.-практ. семінару, м. Дніпро, 24 листопада 2017 року – Дніпро: ДДУВС, 2017. - с. 64-66.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5740
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ЗІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lizunov.pdfНаукова стаття219.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.