Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5728
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Банківська система» Ч.2
Other Titles: Synopsis of lectures on the discipline "Banking system" Part 2
Конспект лекций по дисциплине «Банковская система» Ч.2
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: currency
cash and settlement operations
currency control
грошовий обіг
розрахунково-касові операції
валютний контроль
денежный оборот
расчетно-кассовые операции
валютный контроль
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Банківська система є важливою ланкою виробничих процесів, яка має успішно забезпечувати циркуляцію фінансових потоків. Актив¬ність такої діяльності банківської системи позитивно впливає на роз¬виток національної економіки у цілому EN: The banking system is an important link in production processes that must successfully ensure the circulation of financial flows. The activity of such activity of the banking system has a positive effect on the development of the national economy as a whole RU: Банковская система является важным звеном производственных процессов, которая имеет успешно обеспечивать циркуляцию финансовых потоков. Активность такой деятельности банковской системы положительно влияет на развитие национальной экономики в целом
Description: Конспект лекцій з дисципліни « Банківська система » для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Частина 2) / укладач к.е.н. доц. О.Ф. Андросова. - Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2019.- 78 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5728
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_Androsova.pdfРобоча програма856.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.