Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/542
Title: Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України
Other Titles: Оценка уровня конкуренции в банковской системе Украины
Level of competition assessment in the banking system of Ukraine
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Пахомова, Ирина Георгиевна
Pakhomova, Iryna G.
Keywords: models
competition
analysis
structural models
non-structural models
the principal methodological models
level of competition assessment
development of competition
моделі
конкурентний
аналіз
структурні моделі
неструктурні моделі
принципіальні методологічні моделі
оцінка рівня конкуренції
розвиток конкуренції
модели
конкурентный
анализ
структурные модели
неструктурные модели
принципиальные методологические модели
оценка уровня конкуренции
развитие конкуренции
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract: UK: Доведено, що в сучасних умовах на стійкість банківської системи в цілому та функціонування банківських установ зокрема впливає рівень концентрації ринку банківських послуг, а отже є суттєвим фактором успішного технологічного оновлення економіки, а з іншого – призводить до формування монополій на ринку. EN: The principal methodological models of level of competition assessment in the banking system are analyzed in the article. There are tendencies of development of competition that are based on the analysis of competition from the point of view of banking dealing and balance of banking market. RU: Обосновано, что в современных условиях на стабильность банковской системы в целом и функционирование банковских учреждений в частности, влияет уровень концентрации рынка банковских услуг, а следовательно выступает существенным фактором успешного технологического обновления экономики, а с другой стороны – приводит к формированию монополий на рынке.
Description: Пахомова І.Г., Сирия Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України / І.Г.Пахомова, Н.Т.Сирия // Ефективна економіка: електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014р. - №6. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua..
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/542
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova_Level of competition assessment.pdfНаукова стаття638.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.