Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5234
Title: Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера
Other Titles: Методика определения эффективной мощности бензинового двухтактного ДВС с внешним смесеобразованием по диаметру топливного жиклера
The Technique of Determining the Effective Power of a Gasoline Two-Stroke Engine With External Mixture Formation by Fuel Orifice Diameter
Authors: Слинько, Георгій Іванович
Slyn’ko, Georgiy I.
Слынько, Георгий Иванович
Володін, Дмитро Андрійович
Володин, Дмитрий Андреевич
Volodin, D. A.
Сухонос, Роман Федорович
Sukhonos, Roman F.
Сухонос, Роман Федорович
Чишко, Дмитро Петрович
Чишко, Дмитрий Петрович
Chishko, D. P.
Keywords: двигун внутрішнього згорання
форсунка
турбулентність
двигатель внутреннего сгорания
форсунка
турбулентность
internal combustion engine
injector
turbulence
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Description: Слинько Г.І. Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, В.С. Беспалько, В.В. Слинько // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 200–203.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5234
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ДВЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slyn’ko_Technique.pdfНаукова стаття419.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.