Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5223
Title: Комп’ютерна програма для теплового розрахунку робочого циклу двигуна внутрішнього згорання
Other Titles: Компьютерная программа для теплового расчета рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания
Computer Program for Thermal Calculation of Internal Combustion Engine Cycle
Authors: Слинько, Георгій Іванович
Slyn’ko, Georgiy I.
Слынько, Георгий Иванович
Сухонос, Роман Федорович
Sukhonos, Roman F.
Сухонос, Роман Федорович
Іванов, Павло Євгенович
Ivanov, Pavlo E.
Иванов, Павел Евгеньевич
Keywords: двигун внутрішнього згорання
комп’ютерна програма
фізико-математична модель
двигатель внутреннего сгорания
компьютерная программа
физико-математическая модель
internal combustion engine
computer program
physical and mathematical model
C++
Qt
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Description: Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для теплового розрахунку робочого циклу двигуна внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 96–97.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5223
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ДВЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slyn’ko_Computer.pdfНаукова стаття417.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.