Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4649
Title: Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних робіт з нормативної навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля»
Other Titles: The program of discipline, methodical instructions, tasks to perform tests in the regulatory academic discipline "Car operating properties”
Учебная программа, методические указания, задания к выполнению контрольных работ по нормативной учебной дисциплине «Эксплуатационные свойства автомобилей»
Authors: Слюсаров, Олександр Степанович
Slyusarov, Alexander S.
Слюсаров, Александр Степанович
Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Keywords: автомобіль
властивість
програма
завдання
контроль
car
property
program
task
control
автомобиль
свойство
программа
задание
контроль
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено програму дисципліни і методичні вказівки щодо її самостійного вивчення та виконання контрольних робіт EN: The program of discipline and methodical instructions for its independent study and performance examinations are given RU: Приведена программа дисциплины и методические указания по ее самостоятельному изучению и выполнению контрольных работ
Description: Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних робіт з нормативної навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» з можливістю подальшого навчання на спеціальності 7,8.05050305 (спеціаліст, магістр) «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / укладачі: Слюсаров О. С., Кубіч В. І. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 42 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4649
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slyusarov_The_program.pdfМетодичні вказівки575.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.