Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4599
Title: Лабораторні роботи з мікроелектромеханіки
Other Titles: Laboratory works on the microelectromechanics
Лабораторные работы по микроэлектромеханике
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Огренич, Євген Вікторович
Pospeeva, Iryna E.
Ogrenich, Eugeny V.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Огренич, Евгений Викторович
Keywords: мікроелектромеханіка
двигун
електрична машина
автоматичне регулювання
перехідний процес
пружний момент
microelectromechanicsелектромагнітна стала часу
електромеханічна стала часу
engine
electric car
automatic adjustment
transition process
elastic moment
electromagnetic time constant
electromechanical time constant
микроэлектромеханика
двигатель
электрическая машина
автоматическая регулировка
переходной процесс
упругий момент
электромагнитная постоянная времени
электромеханическая постоянная времени
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікроелектромеханіка" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Microelectromechanic" RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Микроэлектромеханика"
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікроелектромеханіка" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітня програма «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 45 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4599
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M07110.pdfМетодичні вказівки1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.