Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4348
Title: Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Надійність технічних систем» та виконання контрольної роботи
Other Titles: Methodical instructions for studying the discipline "Reliability of technical systems" and performing control work
Методические указания для изучения дисциплины «Надежность технических систем» и выполнения контрольной работы
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Keywords: ресурс
безвідмовність
ймовірність
інтенсивність
відмова
resource
faultless
probability
intensity
refusal
ресурс
безотказность
вероятность
интенсивность
отказ
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено тематика дисципліни та методичні вказівки щодо виконання контрольних завдань: мета; загальні положення; завдання. EN: The subjects of the discipline and methodological instructions for the fulfillment of the control tasks are given: goal; general provisions; tasks. RU: Приведена тематика дисциплины и методические указания для выполнения контрольных заданий: цель; общие положения; задания.
Description: Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Надійність технічних систем» та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / уклад. : В. І. Кубіч. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 70 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4348
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M07012.pdfМетодичні вказівки1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.