Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4156
Title: Лабораторні роботи з дисципліни „Метрологічне забезпечення якості продукції“
Other Titles: Laboratory work on discipline "Metrological assurance of product quality"
Лабораторные работы по дисциплине "Метрологическое обеспечение качества продукции"
Authors: Коротун, Андрій Віталійович
Рева, Віталій Ігорович
Korotun, Andriy V.
Reva, Vitalii I.
Коротун, Андрей Витальевич
Рева, Виталий Игоревич
Keywords: погрішность
експеримент
вимірювання
похибока
дисперсія
випадкова величина
калібрування
якість
методика виконання вимірювань
error
experiment
measurement
blunder
dispersion
random variable
calibration
quality
measurement methodology
погрешность
эксперимент
измерение
погрешность
дисперсия
случайная величина
калибровки
качество
методика выполнения измерений
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Metrological assurance of product quality ' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторних работ по дисциплине "Метрологическое обеспечениея качества продукции"
Description: Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни „Метрологічне забезпечення якості продукції“ для студентів спе-ціальності 152 „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техні-ка“, (освітня програма „Якість, стандартизація та сертифікація“); денної й заочної форм навчання / уклад.: А. В. Коротун, В. І. Рева – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 35 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4156
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M06903.pdfМетодичні вказівки752.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.