Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4062
Title: Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою – «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», спеціальності – 131 «Прикладна механіка», галузі знань – 13 «Механічна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения первичной аккредитационной экспертизы подготовки магистров по образовательно-профессиональной программе – «Оборудование и технологии пластического формирования конструкций машиностроения» специальности – 131 «Прикладная механика» отрасли знаний – 13 «Механическая инженерия» в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusions on the results of the primary accreditation examination of the preparation of masters for the educational-professional program – «Equipment and technologies of plastic forming of engineering constructions» ofspecialty – 131«Applied Mechanics» of the branch of knowledge – 13 «Mechanical Engineering» in Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
магістр
expert conclusion
accreditation
equipment and technologies of plastic forming of engineering constructions
master
экспертное заключение
аккредитация
оборудование и технологии пластического формирования конструкций машиностроения
магистр
Issue Date: 7-Feb-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми – «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» спеціальності – 131 «Прикладна механіка» галузі знань – 13 «Механічна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті EN: THE GENERAL CONCLUSION: on the basis of the above ministry of education and science expert commission concluded that there is a possibility of accreditation the educational-professional program – «Equipment and technologies of plastic forming of engineering constructions» of specialty – 131«Applied Mechanics» of the branch of knowledge – 13 «Mechanical Engineering» in Zaporizhzhia National Technical University RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: на основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы − «Оборудование и технологии пластического формования конструкций машиностроения» специальности − 131 «Прикладная механика» отрасли знаний − 13 «Механическая инженерия» в Запорожском национальном техническом университете
Description: Голова експертної комісії: Мікульонок Ігор Олегович – професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор; член експертної комісії: Стечишин Мирослав Степанович − професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4062
Appears in Collections:131 «Прикладна механіка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni vysnovky_OMT.pdfАкредитація спеціальності9.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.