Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3976
Title: Способи перекладу суспільно-політичних неологізмів і політкоректної лексики в англомовному газетному дискурсі
Other Titles: Ways of translation of English social and political neologisms and politically correct lexicon of English-language newspaper discourse
Способы перевода общественно-политических неологизмов и политически корректной лексики в англоязычном газетном дискурсе
Authors: Юрченко, Ярослава Миколаївна
Yurchenko, Yaroslava M.
Юрченко, Ярослава Николаевна
Keywords: lexical transformation
politically correct lexicon
social and political neologisms
difficulties and ways of translation
лексична трансформація
політично коректна лексика
суспільно-політичний неологізм
труднощі та способи перекладу
лексическая трансформация
политически корректная лексика
общественно-политический неологизм
трудности и способы перевода
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дипломну роботу присвячено дослідженню труднощів і способів перекладу англомовних суспільно-політичних неологізмів і політично коректних лексичних одиниць. У роботі надаються визначення поняттям «неологізм», «суспільно-політичний неологізм», «політично коректна лексика». У роботі встановлюються фактори, що викликають труднощі перекладу цих одиниць англійської мови та визначають вибір адекватного способу їх перекладу. Увага приділяється також типам лексичних трансформацій, що застосовуються для перекладу означених одиниць засобами української мови. EN: The MA degree paper is devoted to investigation of difficulties and ways of translation of English social and political neologisms and politically correct lexical units. The definitions of the notions «neologism», «social and political neologism», and «politically correct lexical units» are given in the paper. The factors which cause difficulties and determine the choice of adequate way of these units translation are defined in the paper. Attention is also paid to the lexical transformations used for translation of indicated units by means of the Ukrainian language. RU: Дипломная работа посвящена исследованию трудностей и способов перевода англоязычных общественно-политических неологизмов и политически корректных лексических единиц. В работе даются определения понятиям «неологизм», «общественно-политический неологизм», «политически корректная лексика». В работе устанавливаются факторы, которые вызывают трудности перевода этих единиц английского языка и определяют выбор адекватного способа их перевода. Внимание уделяется также типам лексических трансформаций, которые используются для перевода обозначенных единиц средствами украинского языка.
Description: Юрченко Я. М. Способи перекладу суспільно-політичних неологізмів і політкоректної лексики в англомовному газетному дискурсі: 035.04 – «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» / Я. М. Юрченко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 129 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3976
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurchenko_Ways.pdfМагістерська робота1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.