Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3881
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств»
Other Titles: Summary of lectures on discipline "Financial strategy of enterprises"
Конспект лекций по дисциплине «Финансовая стратегия предприятий»
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: strategy
strategic planning
strategic set
focusing
стратегія
стратегічного планування
стратегічний набір
фокусування
стратегия
стратегического планирования
стратегический набор
фокусировка
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Конспект лекцій розроблено для студентів для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а також для всіх хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку фінансового стратегічного управління підприємством. RU: Конспект лекций разработан для студентов для соискателей высшего образования по образовательным степенью «магистр» дневной и заочной форм обучения специальностей 072 «Финансы, банковское дело и страхование», а также для всех интересующихся проблемами и перспективами развития финансового стратегического управления предприятием.
Description: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. І. Є. Андрющенко, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 77с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3881
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Summary.pdfМетодичні вказівки3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.