Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3542
Title: Конспект лекцій з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання. Частина І
Other Titles: Summary of lectures on discipline "INSURANCE MANAGEMENT" for applicants in the specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" of all forms of study. Part I.
Конспект лекций по дисциплине «СТРАХОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для соискателей специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» всех форм обучения. часть I
Authors: Бабенко-Левада, Вікторія Геннадіївна
Babenko-Levada, Victoria G.
Бабенко-Левада, Виктория Геннадиевна
Keywords: global economy
insurance management
insurance companies
economic environment
глобальна економіка
страховий менеджмент
страхові компанії
економічне середовище
глобальная экономика
страховой менеджмент
страховые компании
экономическую среду
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Предметом курсу виступає управління процесами формування і ефективного використання ресурсів страхових організацій з врахуванням інтересів всіх учасників економічних відносин, які виникають в процесі забезпечення страхового захисту. Об'єктом, вивчення дисципліни є ресурси (фінансові, трудові, інформаційні та інші), які перебувають в розпорядженні страхової компанії та використовуються нею для забезпечення ефективного страхового захисту EN: The subject of the course is the management of the processes of formation and effective use of resources of insurance organizations, taking into account the interests of all participants in economic relations, which arise in the process of providing insurance protection. Object, study of discipline are resources (financial, labor, information, etc.) that are at the disposal of the insurance company and used by it to provide effective insurance protection RU: Предметом курса выступает управление процессами формирования и эффективного использования ресурсов страховых организаций с учетом интересов всех участников экономических отношений, возникающих в процессе обеспечения страховой защиты. Объектом, изучения дисциплины является ресурсы (финансовые, трудовые, информационные и другие), которые находятся в распоряжении страховой компании и используются ею для обеспечения эффективного страховой защиты
Description: Конспект лекцій з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання. Частина І / укладач: В. Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- 54 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3542
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babenko-Levada_Summary.pdfМетодичні вказівки1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.