Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3210
Title: Політико-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України
Other Titles: Political and legal analysis of the realization of the right to freedom of movement and choice of place of residence in the conditions of choice of place of residence of Ukraine
Политико-правовой анализ реализации права на свободу передвижения и выбора места проживания в условиях модернизации политической системы Украины
Authors: Купін, Арнольд Павлович
Kupin, Arnold P.
Купин, Арнольд Павлович
Keywords: political and legal analysis
realization of the right
freedom of movement
choice of place of residence
choice of place of residence
політико-правовий аналіз
реалізація прав
свобода пересування
вибір місця проживання
модернізація політичної системи
политико-правовой анализ
реализация прав
свобода передвижения
свобода выбора места проживания
модернизация политической системы
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Проблеми модернізації, залишаються малодослідженими її прикладні аспекти, комплексний підхід до аналізу чинників модернізації в умовах військових конфліктів та втрати контролю над частиною територій, демократичного транзиту політико-правових норм з реалізації громадянських прав і свобод. EN: The problems of modernization remain little explored of its applied aspects, a comprehensive approach to the analysis of factors of modernization in the conditions of military conflicts and the loss of control over part of the territories, the democratic transit of political and legal norms on the realization of civil rights and freedoms. RU: Проблемы модернизации, остаются малоисследованными ее прикладные аспекты, комплексный подход к анализу факторов модернизации в условиях военных конфликтов и потери контроля над частью территорий, демократического транзита политико-правовых норм по реализации гражданских прав и свобод.
Description: Купін А. П. Політико-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України / А. П. Купін // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 61–64.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3210
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КА та ТП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kupin_Political_and_legal.pdfНаукова стаття194.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.