Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3153
Title: Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах
Other Titles: Areas of use of investment projects in special (free) economic zones
Направления использования инвестиционных проектов в специальных (свободных) экономических зонах
Authors: Шарова, Світлана Василівна
Sharova, Svitlana V.
Шарова, Светлана Васильевна
Черкасова, О. О
Cherkasova, O. O.
Черкасова, А. А.
Keywords: directions of investment
investment projects
economic zones
financial resources
напрями інвестування
інвестиційні проекти
економічні зони
фінансові ре¬сурси
направления инвестирования
инвестиционные проекты
экономические зоны
финансовые ресурсы
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуто напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах. Найдоцільніше впроваджувати інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних) економічних зонах, адже інвесторам, які здійснюють свою діяльність на цих територіях надаються пільги, але, саме ці пільги, за словами іноземних спостерігачів, наносять значний нищівний удар по бюджету України EN: The paper discusses the use of investment projects in special (free) economic zones. It is most advisable to implement investment projects in priority development and special (free) economic zones, as investors who operate in these territories are granted privileges, but these benefits, according to foreign observers, have a significant devastating blow to the budget of Ukraine RU: В работе рассмотрены направления использования инвестиционных проектов в специальных (свободных) экономических зонах. Целесообразно внедрять инвестиционные проекты на территориях приоритетного развития и специальных (свободных) экономических зонах, ведь инвесторам, которые осуществляют свою деятельность на этих территориях предоставляются льготы, но именно эти льготы, по словам иностранных наблюдателей, наносят значительный сокрушительный удар по бюджету Украины
Description: Шарова С. В. Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах / С. В. Шарова, О. О. Черкасова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3153
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Areas_of_use.pdfНаукова стаття199.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.