Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3123
Title: Аналіз поля переміщень кільця при рівномірному обертанні
Other Titles: An analysis of the displacement field of a ring with uniform rotation
Анализ поля перемещений кольца при равномерном вращении
Authors: Сніжко, Наталія Вікторівна
Snizhko, Nataliia V.
Снижко, Наталия Викторовна
Keywords: гранична задача теорії пружності
метод комплексних потенціалів
поле переміщень
boundary elasticity problem
complex potentials method
displacement field
граничная задача теории упругости
метод комплексных потенциалов
поле перемещений
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі методом комплексних потенціалів розв'язано граничну задачу для кільця, що обертається. Знайдено і проаналізовано поле переміщень. Встановлено, що відцентрові сили інерції не впливають на кутові деформації кільця. EN: In the work by the method of complex potentials, the boundary value problem for a rotating ring is solved. The displacement field is found and analyzed. It has been established that the centrifugal forces of inertia do not affect the angular deformation of the ring. RU: В работе методом комплексных потенциалов решена предельная задача для вращающегося кольца . Найдено и проанализировано поле перемещений. Установлено, что центробежные силы инерции не влияют на угловые деформации кольца.
Description: Сніжко Н. В. Аналіз поля переміщень кільця при рівномірному обертанні / Н. В. Сніжко // Тиждень науки. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 259 – 261.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3123
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snizhko_An_analysis.pdfНаукова стаття94.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.