Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3117
Title: Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких держав
Other Titles: Isopoliteia: the Questions of Citizenship in the Interpolis Relations of the Greek States.
Исополития: вопросы гражданства в межполисных отношениях греческих государств.
Authors: Денисенко, Вікторія Володимирівна
Denysenko, Viktoria V.
Денисенко, Виктория Владимировна
Keywords: international law
international treaty
isopoliteia
citizenship
city-state
міжнародне право
міжнародний договір
ісополітія
громадянство
поліс
международное право
международный договор
исополития
гражданство
полис
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Стаття присвячена дослідженню інституту міжнародного права Античності – договору ісополітії. Представлена характеристика різних видів договору ісополітії, що застосовувалися у практиці грецьких держав. Проведено аналіз правового змісту тексту договору між Ольвією та Мілетом. Визначено, що договори ісополітії могли використовуватися для досягнення різних цілей, не лише економічних або для підтвердження союзних відносин, але також для поширення сфери впливу і використання цього договору у якості аналогу анексії. EN: The article is devoted to the study of the institution of international law of Antiquity - a treaty of isopoliteia. A description of the various types of treaties of isopoliteia applied in the practice of the Greek states is presented. The analysis of the legal content of the text of the agreement between Olvia and Miletus is carried out. It is determined that the contracts and political relations could be used to achieve different goals, not only economic or confirmation of union relations, but also spreading the sphere of influence and using this type of treaty as an analogue of annexation. RU: Статья посвящена исследованию института международного права Античности – договора исополитии. Представлена характеристика различных видов договоров исополитии, применявшихся в практике греческих государств. Проведен анализ правового содержания текста договора между Ольвией и Милетом. Определено, что договоры исополитии могли использоваться для достижения разных целей, не только экономических или подтверждения союзных отношений, но также распространения сферы влияния и использования этого типа договора в качестве аналога аннексии.
Description: Денисенко В. В. Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких держав // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 29-32.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3117
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КА та ТП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denysenko_Isopoliteia.pdfНаукова стаття209.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.