Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/286
Title: Лабораторні роботи з дисципліни «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації»
Other Titles: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench
Laboratory tasks on "Basic theory circles, signals and processes in systems of technical protection information"
Лабораторные работы по дисциплине «Основы теории цепей, сигналов и процессов в системах технической защиты информации»
Authors: Лізунов, Сергій Іванович
Lizunov, Sergiy I.
Лизунов, Сергей Иванович
Keywords: сигнал
лінійні кола
нелінійні кола
амплітудно-модульовані коливання
частота сигналу
фазочастотна характеристика
signal
linear circle
nonlinear circle
amplitude-modulated oscillations
frequency of signal
phase-frequency characteristics
линейные цепи
нелинейные цепи
амплитудно-модулированные колебания
фазочастотная характеристика
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні вказівки до лабораторних робіт “Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації” EN: Methodical instructions for laboratory tasks on "Basic theory circles, signals and processes in systems of technical protection information" RU: Приведены методические указания к лабораторным работам “Основы теории цепей, сигналы и процессы в системах технической защиты информации”
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench /Укл. С.І.Лізунов, - Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - 30 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/286
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ЗІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basic_theory_circles.pdfМетодичні вказівки666.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.