Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/285
Title: Лабораторні роботи з основ теорії планування експерименту
Other Titles: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання
Laboratory tasks on fundamentals of the experiment planning theory
Лабораторные работы по основам теории планирования эксперимента
Authors: Карпуков, Леонід Матвійович
Karpukov, Leonid M.
Карпуков, Леонид Матвеевич
Цинько, Дарина Костянтинівна
Tsinko, Darina K.
Цинько, Дарья Константиновна
Keywords: планування
експеримент
регресійний аналіз
інтервальні оцінки
однофакторний експеримент
повний факторний експеримент
дробовий факторний експеримент
planning
experiment
regression analysis
interval estimates
single-factor experiment
full factorial experiment
fractional factorial experiment
планирование
эксперимент
регресионный анализ
интервальные оценки
однофакторный эксперимент
полный факторный эксперимент
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Основи теорії планування експерименту' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory tasks on discipline “Fundamentals of the experiment planning theory” RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 'Основы теории планирования эксперимента'
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання /Укл.: Л.М. Карпуков, Д.К. Цинько - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 49 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/285
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ЗІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M04959.pdfМетодичні вказівки298.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.