Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2838
Title: Лабораторні роботи з методології наукових досліджень
Other Titles: Laboratory works on methodology of scientific research
Лабораторные работы по методологии научных исследований
Authors: Шило, Галина Миколаївна
Поспеєва, Ірина Євгенівна
Shilo, Galina M.
Pospeeva, Iryna E.
Шило, Галина Николаевна
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Keywords: оптимізація
математичне програмування
симплекс-метод
потенціал
кореляція
регресія
детермінація
матриця
optimization
mathematical programming
simplex method
potential
correlation
regression
determination
matrix
matrix
оптимизация
математическое программирование
симплекс-метод
потенциал
корреляция
регрессия
детерминация
матрица
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Методологія наукових досліджень' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline 'Methodology of scientific research' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 'Методология научных исследований'
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методологія наукових досліджень", для магістрів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Г. М. Щило, І. Є. Поспеєва – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2838
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M06289.PDFМетодичні вказівки1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.