Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2835
Title: Лабораторні роботи з проектування електронної апаратури
Other Titles: Laboratory works on designing of the electronic apparatus
Лабораторные работы по проектированию электронной аппаратуры
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Щурова, Лариса Семенівна
Pospeeva, Iryna E.
Shchurova, Larisa S.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Щурова, Лариса Семеновна
Keywords: амортизатор
вібрація
удар
резонанс
демпфування
жорсткість
швидкість
прискорення
damper
vibration
impact
vibrancy
decrement
hardness
speed
speed-up
амортизатор
вибрация
удар
резонанс
демпфирование
жесткость
скорость
ускорение
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline ''External influences and protection of RED' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Внешние воздействия и защита РЭС"
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання» / уклад. Поспеєва І. Є., Щурова Л.С. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 42 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2835
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M06286.PDFМетодичні вказівки1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.