Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2834
Title: Конспект лекцій з проектування електронної апаратури
Other Titles: Lecture notes on designing of the electronic apparatus
Конспект лекций по проектированию электронной аппаратуры
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Шило, Галина Миколаївна
Pospeeva, Iryna E.
Shilo, Galina M.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Шило, Галина Николаевна
Keywords: амортизатор
вібрація
удар
резонанс
демпфування
жорсткість
швидкість
прискорення
damper
vibration
impact
vibrancy
decrement
hardness
speed
speed-up
вибрация
удар
резонанс
демпфирование
жесткость
скорость
ускорение
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено лекції з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" EN: Lecture notes on discipline ''External influences and protection of RED" RU: Приведен конспект лекций по дисциплине "Внешние воздействия и защита РЭС"
Description: Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання» /уклад. І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 82 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2834
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M06285.PDFМетодичні вказівки1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.