Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2809
Title: Вплив хімічного складу на структуру та властивості економнолегованих хромистих жаростійких сталей
Other Titles: Influence of chemical composition on the structure and properties of chromium economically alloyed heat-resistant steel
Влияние химического состава на структуру и свойства экономнолегированных хромистых жаростойких сталей
Authors: Забуга, Дмитро Олегович
Zabuga, Dmytro O.
Забуга, Дмитрий Олегович
Keywords: corrosion resistance
heat resistance
gas corrosion
oxide films
spinels
passivation
корозійна стійкість
жаростійкість
газова корозія
оксидні плівки
шпінелі
пасивація
коррозионная стойкость
жаростойкость
газовая коррозия
оксидные плёнки
шпинели
пассивация
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі проаналізовано результати комплексних випробувань експлуатаційних властивостей сталей, що містять 3-8 % хрому. Проведено порівняльні випробування жаростійкості та корозійної стійкості в різних середовищах. А також проведено більш глибоке вивчення поведінки сталі в умовах газової корозії, яке включає в себе дослідження складу оксидних шарів та прогнозування граничних термінів експлуатації при різних температурах. EN: Complex research results of 3-8% chromium steel service properties were analyzed. Comparative tests on heat and corrosion resistance in different media were carried out. More profound study of steel behavior under gas corrosion, including the research of oxide layer composition and prediction of working limits at different temperatures was conducted. RU: В работе проанализированы результаты комплексных исследований эксплуатационных свойств сталей, содержащих 3-8 % хрома. Проведены сравнительные испытания жаростойкости и коррозионной стойкости в разных средах. А также проведено более глубокое изучение поведения стали в условиях газовой коррозии, которое включает исследование состава оксидных слоёв и прогнозирование граничных сроков эксплуатации при разных температурах.
Description: Забуга Д. О. Вплив хімічного складу на структуру та властивості економнолегованих хромистих жаростійких сталей : магістерська робота / Д. О. Забуга. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 151 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2809
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри ФМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Забуга_Influence_of_chemical.pdfМагістерська робота7.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.