Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2756
Title: Прагматичність при перекладі англомовних автомобільних рекламних текстів
Other Titles: Automobile industry advertisement message translation from pragmatic approach
Прагматичность при переводе англоязычных автомобильных рекламных текстов
Authors: Бондаренко, Олена Миколаївна
Bondarenko, Olena M.
Бондаренко, Елена Николаевна
Keywords: automobile industry advertising
pragmatics
target audience
advertisement message
texts typology
translation principles
автомобільна реклама
прагматичність
цільова аудиторія
рекламне повідомлення
типологія текстів
принципи перекладу
автомобильная реклама
прагматичность
целевая аудитория
рекламное сообщение
типология текстов
принципы перевода
Issue Date: 2017
Publisher: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Abstract: UK: Стаття розглядає способи досягнення прагматичності перекладу текстів автомобільної реклами, звертає увагу на особливості перекладу в залежності від цільової аудиторії, аналізує об’єктивні проблеми перекладу. Зміна лексичного наповнення та загальної тональності повідомлення відбувається залежно від цільової аудиторії та гендерних ознак. EN: The article deals with the methods of automobile industry advertisement message translation. The author lays emphasis on the necessity of studying social, racial, gender peculiarities, analyzing some problems of translating. Thoughts, sensations, and lexicon are to be essentially changed taking into account the identity of target audience. RU: Статья рассматривает способы достижения прагматичности перевода текстов автомобильной рекламы, обращая внимание на особенности перевода в зависимости от целевой аудитории, анализирует объективные трудности перевода. Лексическое наполнение и общая тональность сообщения меняются в зависимости от целевой аудитории и гендерних характеристик.
Description: Бондаренко О. М. Прагматичність при перекладі англомовних автомобільних рекламних текстів / О. М. Бондаренко // Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) / відп. ред. проф. О. Білоус. – Кропивницький : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – вип. 154. – С. 308-311.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2756
Appears in Collections:Наукові статті кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_Automobile_industry.pdfНаукова стаття439.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.