Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2711
Title: Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Надійність та довговічність двигунів внутрішнього згорання»
Other Titles: Methodical instructions for conducting practical classes in discipline "Reliability and durability of internal combustion engines"
Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Надежность и долговечность двигателей внутреннего сгорания»
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Слинько, Георгій Іванович
Slyn’ko, Georgiy I.
Слынько, Георгий Иванович
Keywords: одиничний показник
безвідмовність
ймовірність
інтенсивність
відмова
unit rate
faultless
probability
intensity
refusal
одиночный показатель
безотказность
вероятность
интенсивность
отказ
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено тематика практичних занять: мета; завдання; методичне забезпечення та вказівки щодо оформлення завдань EN: The topics of practical classes are given: purpose; task; methodical provision and instructions for the execution of tasks RU: Приведена тематика практических занятий: цель; задания; методическое обеспечение и указания по оформлению заданий
Description: Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Надійність та довговічність двигунів внутрішнього згорання» для студентів всіх форм навчання. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування («Двигуни внутрішнього згорання») / уклад.: В. І. Кубіч, Г. І. Слинько - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 66 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2711
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ДВЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05954.pdfМетодичні вказівки2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.