Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/261
Title: Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів
Other Titles: The sociadynamic economic mathematical model of research complex migratory phenomens
Социодинамическая экономико-математическая модель исследования комплексных миграционных феноменов
Authors: Пожуєва, Ірина Сергіївна
Пожуева, Ирина Сергеевна
Pozhueva, Iryna S.
Коротунова, Олена Володимирівна
Коротунова, Елена Владимировна
Korotunova, Olena V.
Левицька, Тетяна Ігорівна
Левицкая, Татьяна Игоревна
Levytska, Tetyana I.
Keywords: міграційні процеси
економіко-математичне моделювання
інтенсивність переходу
конфігураціі населення
функція користності популяціі
динамічна модель
migration processes
economic mathematical design
intensity of transition
configuration of population
function of utility of population
dynamic model
миграционные процессы
экономико-математическое моделирование
интенсивность перехода
конфигурации населения
функция полезности популяции
динамическая модель
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний університет
Abstract: UK: Побудована економіко-математична модель динаміки міграційних процесів, яка надає рівняння еволюції функції розподілу ймовірностей социіоконфігурації між двома регіонами та двома взаємодіючими субпопуляціями (чоловіків та жінок), розраховані основні показники міграції, побудовано графіки еволюції міграційного процесу та стаціонарний розподіл ймовірностей розселення. Розглянуто різноманітні сценарії та їх інтерпретації. EN: The economic mathematical model of dynamics of migratory processes, that gives equalization of evolution of function of probability of sociaconfiguration distribution between two regions and two interactive subpopulations (by men and women) has been built, сalculate the main indicators of migration, the graphs of the evolution of the migration process and the stationary probability distribution of settlement. Different scenarios and their interpretation. RU: Построена экономико-математическая модель динамики миграционных процессов, которая предоставляет уравнение эволюции функции распределения вероятностей социоконфигурации между двумя регионами и двумя взаимодействующими субпопуляциями (мужчинами и женщинами), рассчитаны основные показатели миграции, построены графики эволюции миграционного процесса и стационарное распределение вероятностей расселения. Рассмотрены различные сценарии и их интерпретации.
Description: Пожуєва І.С., Коротунова О.В., Левицька Т.І. Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів – Запоріжжя: ЗНУ. – 2014. – №2(22). – с.107-115.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/261
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozhuyeva.pdfСтаття633.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.