Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/244
Title: Лабораторна робота "Методи розрахунку лінійних кіл синусоїдального струму" з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів"
Other Titles: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Методі розрахунку лінійних кіл синусоїдального струму" із застосуванням прикладних пакетів MathCAD та ElectronicsWorkbench для студентів спеціальностей 8.090701 радіотехніка, 7.160103 системи захисту від несанкціонованого доступу, 7.160105 захист інформації в комп'ютерних мережах, 7.093402 телекомунікації усіх форм навчання
Лабораторная работа "Методи расчета линейніх цепей синусоидального тока" по дисциплине "Теория электрических цепей и сигналов"
The laboratory work "Calculation methods of linear circuits sinusoidal current" of discipline "Theory of Circuits and Signal"
Authors: Костенко, Валер'ян Остапович
Костенко, Валерьян Остапович
Kostenko, Valeryan O.
Романіченко, Геннадій Миколайович
Романиченко, Геннадий Николаевич
Romanichenko, Gennady M.
Бугрова, Тетяна Іванівна
Бугрова, Татьяна Ивановна
Bugrova, Tetyana I.
Keywords: ланцюги змінного струму
комплексне число
метод вузлових потенціалів
бібліотека індикаторів
система рівнянь
ідеальне джерело напруги
AC circuits
complexnumber
method of nodal potentials
library indicators
system of equations
ideal voltage source
цепь переменного тока
метод узловых потенциалов
библиотека индикаторов
система уравнений
идеальный источник напряжения
Issue Date: 2006
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено короткі теоретичні поняття з методів розрахунку ланцюгів змінного струму з використанням комп'ютера EN: A brief theoretical concepts of methods for calculating AC circuits using computer RU: Приведены краткие теоретические понятия из методов расчета цепей переменного тока с использованием компьютера
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл синусоїдального струму" із застосуванням прикладних пакетів MathCAD та ElectronicsWorkbench для студентів спеціальностей 8.090701 радіотехніка, 7.160103 системи захисту від несанкціонованого доступу, 7.160105 захист інформації в комп'ютерних мережах, 7.093402 телекомунікації усіх форм навчання [текст]/ КостенкоВ. О., Романіченко Г.М., Бугрова Т.І. – Запоріжжя. ЗНТУ, 2006.- 22с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/244
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M02161.pdfМетодичні вказівки782.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.