Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/233
Title: Лабораторна робота "Вивчення лінійних кіл постійного струму" з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів"
Other Titles: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення лінійних кіл постійного струму" із застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics для студентів спеціальностей 8.090701 радіотехніка, 7.160103 системи захисту від несанкціонованого доступу, 7.160105 захист інформації в комп'ютерних мережах, 7.093402 телекомунікації усіх форм навчання
Лабораторная работа "Изучение линейных цепей постоянного тока" по дисциплине "Теория электрических цепей и сигналов"
The laboratory work "Studying of lіnear DC circuits" on discipline" Theory of electromagnetic circuits and signals ''
Authors: Костенко, Валер'ян Остапович
Костенко, Валерьян Остапович
Kostenko, Valeryan O.
Романіченко, Геннадій Миколайович
Романиченко, Геннадий Николаевич
Romanichenko, Gennady M.
Бугрова, Тетяна Іванівна
Бугрова, Татьяна Ивановна
Bugrova, Tetyana I.
Keywords: дерево
контур
інтерфейс
вольтметр
система рівнянь
джерело струму
tree
outline
interface
voltmeter
system of equations
current source
дерево
контур
интерфейс
вольтметр
система уравнений
источник тока
Issue Date: 2006
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Приведено в стислій формі інформація за методами розрахунку кіл постійного струму (рівняння Кірхгофа, контурні струми, вузлові потенціали) і дані короткі відомості з теорії графів і описів пакетів прикладних програм МathCAD та EWB EN: Powered by compressed form information on the methods of calculation of direct current circuits (Kirchhoff equations, contour currents, node potentials) and gives a summary of the theory of graphs and descriptions of software packages MathCAD and EWB RU: Приведена в сжатой форме информация по методам расчета цепей постоянного тока (уравнения Кирхгофа, контурные токи, узловые потенциалы) и даны краткие сведения из теории графов и описаний пакетов прикладных программ МathCAD и EWB
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення лінійних кіл постійного струму" із застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics Workbench для студентів спеціальностей 8.090701 радіотехніка, 7.160103 системи захисту від несанкціонованого доступу, 7.160105 захист інформації в комп'ютерних мережах, 7.093402 телекомунікації усіх форм навчання [текст]/ Романіченко Г.М., Бугрова Т.І. – Запоріжжя. ЗНТУ, 2006.- 22с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/233
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M01029.pdfМетодичні вказівки414.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.