Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2278
Title: Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання
Other Titles: Current inflation in Ukraine and ways to overcome it
Современная инфляция в Украине и пути ее преодоления
Authors: Шестопалова, Олена Віталіївна
Schestopalova, Olena V.
Шестопалова, Елена Виталиевна
Єськов, К. О.
Yeskov, K. O.
Еськов, К. А.
Keywords: inflation
inflation rate
conversion
anti-inflationary policy
інфляція
темпи інфляції
конвертація
антиінфляційна політика
инфляция
темпы инфляции
конвертация
антиинфляционная политика
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В тезі розглядається дуже складна інфляційна ситуація в Україні, яка склалася після останніх подій: революції Гідності, окупації Криму та війни на Сході країни. Джерела інфляційних явищ коріняться у створенні в адміністративній економіці форм управління, що зумовлюють модель ціноутворення, засіб прийняття інвестиційних та зовнішньоекономічних рішень, у специфічній моделі бюджетно-фінансової і кредитно-грошової політики. EN: The thesis examines the very complicated inflationary situation in Ukraine, which has developed since recent events: the Revolution of Goodwill, the occupation of the Crimea and the war in the East of the country. Sources of inflationary phenomena are rooted in the creation in the administrative economy of forms of management that predetermine the pricing model, a means of making investment and foreign economic decisions, in a specific model of fiscal and monetary and monetary policy. RU: В тезисе рассматривается очень сложная инфляционная ситуация в Украине, которая сложилась после последних событий: революции Достоинства, оккупации Крыма и войны на Востоке страны. Источники инфляционных явлений коренятся в создании в административной экономике форм управления, обусловливающие модель ценообразования, способ принятия инвестиционных и внешнеэкономических решений, в специфической модели бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики.
Description: Шестопалова О. В. Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання / О. В. Шестопалова, К. О. Єськов // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті Євроінтеграційних процесів в Україні 6-7квітня 2016 року – 2016. – C. 312-314.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2278
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schestopalova_Current_inflation.pdfНаукова стаття171.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.