Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/226
Title: Контрольна робота №1 з дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів»
Other Titles: Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів» для студентів спеціальності 6.050903 «Телекомунікації» заочної форми навчання
Контрольная работа №1 по дисциплине «Теория электрических цепей и сигналов»
Tests №1 of discipline "Theory of Circuits and Signal"
Authors: Костенко, Валер'ян Остапович
Костенко, Валерьян Остапович
Kostenko, Valeryan O.
Романіченко, Геннадій Миколайович
Романиченко, Геннадий Николаевич
Romanichenko, Gennady M.
Keywords: закони Кирхгофа
граф
метод вузлових потенціалів
метод контурних токів
змінний струм
перехідний процес
transition process
earl
method of nodal potentials
method of contour currents
AC
transition process
закони Кирхгофа
граф
метод узловых потенциалов "
метод контурных токов
переменный ток
переходной процесс
Issue Date: 2012
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено робочу програму та графік вивчення дисципліни на протязі семестру, приведено запитання для самоперевірки та викладено завдання на комп’ютерний аналіз кіл постійного та змінного струмів, перехідних процесів. EN: Shows the work program and schedule of study subjects during the semester, given questions for self-testing and set out tasks for the computer analysis of DC and AC circuits currents transients. RU: Приведены рабочую программу и график изучения дисциплины на протяжении семестра, приведены вопросы для самопроверки и изложены задачи на компьютерный анализ цепей постоянного и переменного токов, переходных процессов.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів» для студентів спеціальності 6.050903 «Телекомунікації» [текст] / Костенко В.О., Романіченко Г.М.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.- 22с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/226
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M03828.pdfМетодичні вказівки319.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.