Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/224
Title: Лабораторні роботи з дисципліни «Теорія електромагнітних кіл» та «Теорія електричних кіл та сигналів»
Other Titles: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електромагнітних кіл» та «Теорія електричних кіл та сигналів» для студентів спеціальності 6.050903 «Телекомунікації» усіх форм навчання
Лабораторныеработы по дисциплине «Теория электромагнитных цепей» та «Теория электромагнитных цепей и сигналов»
The laboratory work on disciplines " Theory of electromagnetic circuits '' and " Theory of electromagnetic circuits and signals ''
Authors: Костенко, Валер'ян Остапович
Костенко, Валерьян Остапович
Kostenko, Valeryan
Клочко, Володимир Васильович
Клочко, Владимир Васильевич
Klochko, Volodymyr V.
Keywords: схемотехнічне моделювання
амперметр
цифровий мультіметр
амплітудно-частотна характеристика
осцилограф
логічний аналізатор
circuitsimulation
ammeter
digital multimeters
amplitude frequency characteristic
oscilloscope
logic analyzer
схемотехническое моделирование
амперметр
цифровой мультиметр
амплитудно-частотная характеристика
осциллограф
логический анализатор
Issue Date: 2004
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Пояснення складу та принципів роботи контрольно-вимірювальних приладів, які входять до програмного продукту EWB, та бібліотек електричних і електроних елементів, що використовуються під час виконання робіт в різних курсах при моделюванні відповідних схем. EN: Explanation structure and principles of instrumentation that includes the software EWB, and electrical and electronic library elements used during works in different courses in modeling the schemes. RU: Объяснение состава и принципов работы контрольно-измерительных приборов, входящих в программного продукта EWB, и библиотек электрических и электронных элементов, используемых при выполнении работ в различных курсах при моделировании соответствующих схем.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електромагнітних кіл» та «Теорія електричних кіл та сигналів» для студентів спеціальності 6.050903 «Телекомунікації» [текст] /Костенко В.О., Клочко В.В.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.- 24 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/224
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M00497.pdfМетодичні вказівки435.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.