Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2090
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Other Titles: Рабочая программа учебной дисциплины «Деньги и кредит»
Work program of the discipline «Money and credit»
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Пахомова, Ирина Георгиевна
Pakhomova, Iryna G.
Keywords: functions of money
monetary systems
monetary institutions
financial intermediaries
функції грошей
грошові системи
валютно-кредитні установи
фінансові посередники
функции денег
денежные системы
валютно-кредитные учреждения
финансовые посредники
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Робоча програма може використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації. EN: Work program Money and credit can be used in theoretical substantiation based on the study of literary sources and in the collection and analysis of various data and information. RU: Рабочая программа Деньги и кредит может использоваться при теоретическом обосновании на основе изучения литературных источников и при сборе и анализе различных данных и информации.
Description: Робоча програма «Гроші та кредит» для студентів бакалаврів (другий освітньо-професійний рівень) за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньою програмою бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування (другий освітньо-професійний рівень) / Укл. Пахомова І. Г. Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 15 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2090
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova_Work_program_money_and_credit.pdfМетодичні вказівки556.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.