Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1512
Title: Лабораторні роботи з фізико-теоретичних основ проектування електронної апаратури
Other Titles: Лабораторные работы по физико-теоретическим основам проектирования электронной аппаратуры
Laboratory works on physical and theoretical foundations of the design of electronic devices
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Pospeeva, Iryna E.
Фурманова, Наталія Іванівна
Фурманова, Наталия Ивановна
Furmanova, Nataliya I.
Шинкаренко, Едуард Миколайович
Шинкаренко, Эдуард Николаевич
Shynkarenko, Eduard M.
Keywords: система
параметр
теплообмін
теплопровіднисть
конвекція
випромінювання
вібрація
удар
надійність
system
parameter
heat exchange
thermal conductivity
convection
radiation
vibration
impact
reliability
теплообмен
теплопроводность
конвекция
излучение
вибрация
надежность
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів". EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Physical and theoretical bases of designing electronic devices". RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Физико-теоретические основы конструирования электронных аппаратов".
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І., Шинкаренко Е.М.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 42 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1512
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05883.pdfМетодичні вказівки307.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.