Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1425
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня «магистр» по специальности 8.18010001 «Управление социальным учреждением» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for masters in specialty 8.18010001 "Management of social institution" direction in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
управління соціальним закладом
магістр
expert report
accreditation
Management of social institution
master
экспертное заключение
аккредитация
управление социальным учреждением
магистр
Issue Date: 8-Dec-2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8. 18010001 «Управління соціальним закладом» з ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання EN: The general conclusion: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.18010001 «Management of social institution» with the licensed amount of 20 people on full-time learning RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.18010001 «Управление социальным учреждением» лицензированным объемом 20 человек дневной формы обучения.
Description: Голова експертної комісії: Алла Олександрівна Ярошенко – професор кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор; член експертної комісії: Анатолій Васильович Фурман – завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, доктор психологічних наук, професор
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1425
Appears in Collections:8.18010001 «Управління соціальним закладом»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSI_mag_Expertni_visnovki.pdf17.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.