Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1345
Title: Основи науково-технічних досліджень
Other Titles: Основы научно-технических исследований
Fundamentals of scientific and technical researches
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи науково-технічних досліджень” для студентів спеціальності 136 “Металургія” денної та заочної форм навчання
Authors: Гонтаренко, Володимир Іванович
Гонтаренко, Владимир Иванович
Gontarenko, Volodymyr I.
Keywords: фрактографія
електронна мікроскопія
твердість
розмір аустенітного зерна
механічні властивості сталі
мікрорентгеноспектральний аналіз
неметалеві включення
fraktografics
electron microscopy
hardness
microhardness
austenitic grain size
мechanical properties of steel
micro x-ray spectral analysis
non-metallic inclusions
фрактография
электронная микроскопия
твердость
микротвердость
размер аустенитного зерна
механические свойства стали
микрорентгеноспектральный анализ
неметаллические включения
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглядаються основні способи вивчення якості ливарної продукції. EN: The main methods to determine quality of foundry products. RU: Рассматриваются основные способы изучения качества литейной продукции.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи науково-технічних досліджень” для студентів спеціальності 136 “Металургія” денної та заочної форм навчання / Укл.: В.І.Гонтаренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 46 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1345
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М і ТЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05701.pdfМетодичні вказівки2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.