Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1246
Title: Лабораторні роботи з дисципліни “Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем”. Частина 2.
Other Titles: Лабораторные работы по дисциплине “Теория компьютеризированного проектирования сложных объектов и систем”. Часть 2.
Laboratory classes on discipline “The CAD theory for complex objects and systems”. Part 2.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем» для студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» денної форм навчання. Частина 2.
Authors: Пархоменко, Анжеліка Володимирівна
Пархоменко, Анжелика Владимировна
Parkhomenko, Anzhelika V.
Гладкова, Ольга Миколаївна
Гладкова, Ольга Николаевна
Gladkova, Olga M.
Keywords: гібридна лабораторія
віддалений експеримент
віртуальна модель
швидке прототипування
hybrid laboratory
remote experiment
virtual model
rapid prototyping
гибридная лаборатория
удаленный эксперимент
виртуальная модель
быстрое прототипирование
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни “Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем”. EN: Methodical instructions to laboratory works on discipline “The CAD theory for complex objects and systems” are given. RU: Приведены методические указания к проведению лабораторных работ по дисциплине “Теория компьютеризированного проектирования сложных объектов и систем”.
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем» для студентів освітнього рівня магістр за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної форм навчання Частина 2/ Укл.: А.В. Пархоменко, О.М. Гладкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 20 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1246
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін КПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAD_theory_complex_objects_and_systems_part2.pdfМетодичні вказівки827.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.