Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1231
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт занять з дисциплін «Проектування ливарних цехів» та «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств»
Other Titles: Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Проектирование литейных цехов» и «Проектирование литейных цехов машиностроительных предприятий»
Methodical instructions for laboratory work on discipline «Foundry workshops designing» and «Foundry workshops of engineering enterprises designing»
Authors: Наумик, Валерій Владиленович
Наумик, Валерий Владиленович
Naumyk, Valeriy V.
Сажнєв, Володимир Миколайович
Сажнев, Владимир Николаевич
Sazhnev, Volodymyr M.
Василевська, Яна Анатоліївна
Василевская, Яна Анатольевна
Vasilevska, Yana A.
Keywords: проектний розрахунок
плавильне відділення
формувальне відділення
склади
план цеху
проектный расчёт
плавильное отделение
формовочное отделение
склады
план цеха
project calculation
melting department
moulding department
warehouses
workshop plan
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Методичні вказівки містять відомості до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Проектування ливарних цехів» та «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств». EN: Methodical instructions contain information for laboratory work on discipline «Foundry workshops designing» and «Foundry workshops of engineering enterprises designing». RU: Методические указания содержат сведения для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Проектирование литейных цехов» и «Проектирование литейных цехов машиностроительных предприятий».
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Проектування ливарних цехів» та «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств» для студентів спеціальності 136 «Металургія» освітньої програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» та спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Обладнання та технології ливарного виробництва»/ Укладачі: В.В. Наумик, В.М. Сажнєв, Я.А Василевська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1231
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М і ТЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05682.pdfМетодичні вказівки398.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.