Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1222
Title: Internet-based Technologies for Design of Embedded Systems
Other Titles: Інтернет-технології для проектування вбудованих систем
Интернет-технологии для проектирования встроенных систем
Authors: Parkhomenko, Anzhelika V.
Пархоменко, Анжелика Владимировна
Пархоменко, Анжеліка Володимирівна
Keywords: online engineering
internet technology
remote laboratory
embedded system design
онлайн інжиніринг
інтернет-технології
віддалена лабораторія
проектування вбудованих систем
онлайн инжиниринг
интернет-технологии
удаленная лаборатория
проектирование встроенных систем
Issue Date: 2015
Publisher: David Publishing Company
Abstract: UK: В останні роки Інтернет технології стали широко розповсюджені і розвинені. Їх вплив на суспільство є дуже сильним. Інтернет-технології надали додаткові можливості для нового рівня розвитку освіти, проектування і виробництва. Асоціації та наукові конференції в області онлайн інжинірингу, які з'явилися, націлені на розвиток практики інтерент-інжинірингу в галузі освіти і наукових досліджень у вищих навчальних закладах та промисловості. Особливою проблемою для інтернет-інжинірингу є поширення традиційного обладнання та лабораторій через Інтернет. У цій статті описаний метод проектування вбудованих систем з використанням онлайн лабораторій. Крім того, в даній роботі розглядається набір експериментів віддаленої лабораторії, який дозволяє здійснювати апаратно-програмне проектування вбудованих систем управління рухомими платформами. EN: In recent years, Online Engineering technologies are widely distributed and developed. Their influence on society is very strong. The Internet technology has provided additional opportunities for a new development level of education, design and production. Associations and scientific conferences in the field of online engineering that appeared, seeks to foster practices in education and research in higher education institutions and the industry on Online Engineering. A particular challenge for online engineering is how to extend the traditional equipments and laboratories to the Internet. A method of the Embedded Systems design with use online laboratory is described in this paper. Also, in this paper the experimental set of remote laboratory which allows carrying out hardware/software oriented design of the embedded control system of a mobile platform is considered. RU: В последние годы Интернет технологии стали широко распространяться и развиваться. Их влияние на общество является очень сильным. Интернет-технологии предоставили дополнительные возможности для нового уровня развития образования, проектирования и производства. Появившиеся ассоциации и научные конференции в области онлайн инжиниринга нацелены на развитие практики интерент-инжиниринга в области образования и научных исследований в высших учебных заведениях и промышленности. Особой проблемой для интернет-инжиниринга является распространение традиционного оборудования и лабораторий через Интернет. В этой статье описан метод проектирования встраиваемых систем с использованием онлайн лабораторий. Кроме того, в данной работе рассматривается набор экспериментов удаленной лаборатории, который позволяет осуществлять аппаратно-программное проектирование встраиваемых систем управления подвижными платформами.
Description: Parkhomenko, A. Internet-Based Technologies for Design of Embedded Systems / A. Parkhomenko, O. Gladkova, S. Kurson, A. Sokolyanskii, E. Ivanov // Journal of Control Science and Engineering. – Mar.-Apr.2015 (Serial Number 5). – Vol.3. – No.2. – PP.55-63.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1222
ISSN: 2328-2231
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parkhomenko_Internet_based_Technologies.pdfНаукова стаття650.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.