Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/986
Title: Особливості висвітлення суспільно-політичних зрушень доби «перебудови» у пресі Запоріжжя: порівняльний аспект
Other Titles: Особенности освещения общественно-политических сдвигов эпохи «перестройки» в прессе Запорожья: сравнительный аспект
Features of illumination of social and political changes of epoch «perestroika» are in the press of Zaporizhzhya: comparative aspect
Authors: Панченко, Світлана Анатоліївна
Панченко, Светлана Анатольевна
Panchenko, Svitlana A.
Keywords: «perestroika»
publicity
social changes
zaporizhzhya press
problem-thematic aspect
«перебудова»
гласність
суспільні зміни
запорізька преса
проблемно-тематичний аспект
«перестройка»
социальные изменения
гласность
запорожская пресса
проблемно-тематический аспект
Issue Date: 2013
Publisher: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства
Abstract: UK: Статтю присвячено особливостям функціонування друкованих засобів масової інформації міста Запоріжжя в умовах перебудовчих процесів наприкінці 80-х рр. минулого століття. EN: The article is sanctified to the features of functioning of the printed mass of city of Zaporizhzhya medias in the conditions of alteration processes at the end of 80th past century. RU: Статья посвящена особенностям функционирования печатных средств массовой информации города Запорожья в условиях перестроечных процессов в конце 80-х гг. прошлого столетия.
Description: Панченко С.А. Особливості висвітлення суспільно-політичних зрушень доби «перебудови» у пресі Запоріжжя: порівняльний аспект // Українська періодика: історія і сучасність / С.А. Панченко // Одинадцята всеукраїнська науково-теоретична конференція 29-30 листопада 2013 р. (Львів, Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства, 2013. – С. 285–291.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/986
Appears in Collections:Наукові статті кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostrovska_Features_of_illumination.pdfНаукова стаття236.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.