Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9341
Title: Вплив параметрів системи «картерний простір-моторна олива» на мащення трибоз’єднань колінчастого валу бензинового двигуна
Other Titles: Influence of the parameters of the "crankcase space-engine oil" system on the lubrication of tribocouples of the crankshaft of a gasoline engine
Authors: Мимоход, Дмитро
Mimohod, Dmitry
Keywords: картерні гази
динамічний коефіціент тертя
вентиляція картера
моторна олива
crankcase gases
dynamic coefficient of friction
ventilation of crankcase
motor oil
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Магістерська робота присвячена вирішенню науково-технічного завдання щодо визначення впливу навантаженісті моторних олив газами, що прориваються у картерний простір бензинового двигуна. При цьому встановлюються закономірності зміни динамічного коефіцієнта тертя та зношування зразка-колодки у модельному трибоз’єднанні «диск, що обертається – нерухома колодка». Таке трибоз’єднання відтворює трибоз’єднання колінчастого валу при фізичному моделюванні в ньому режиму плівкового голодування. EN: The master's thesis is devoted to the solution of the scientific and technical task of determining the influence of the loading of motor oils by gases breaking into the crankcase space of a gasoline engine. At the same time, the patterns of changes in the dynamic coefficient of friction and wear of the pad sample in the model triboconnection "rotating disk - stationary pad" are established. Such triboconnection reproduces the triboconnection of the crankshaft when physically modeling the film starvation mode in it.
Description: Мимоход Д.Ю. Вплив параметрів системи «картерний простір-моторна олива» на мащення трибоз’єднань колінчастого валу бензинового двигуна : магістерська робота / Д.Ю. Мимоход. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.- 86 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9341
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Mimohod.pdfМагістерська робота2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.