Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9207
Title: Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни «Основи конструкції трактора» для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання
Other Titles: Methodical instructions for compiling test assignments in the discipline "The fundamentals of the construction of a tractor" for students of the specialty of daytime education.
Методические указания для выполнения тестовых заданий по дисциплине «Основы конструкции трактора» для студентов всех формы обучения.
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Keywords: компоновка
прикінцева передача
тест
головний фрикціон
linkage
final gear
test
main clutch
компоновка
конечная передача
тест
главный фрикцион
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Наведено тематика дисципліни, методичні вказівки щодо вивчення навчальних питань та складання тестових завдання для поточного контролю знань здобувачів вищої освіти EN: The subject of the discipline, methodological instructions for studying the study questions and drawing up test tasks for the current monitoring of students' knowledge RU: Приведена тематика дисциплины, методические указания для изучения учебных вопросов та и составления тестовых заданий для текущего контроля знаний студентов
Description: Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни «Основи конструкції трактора» для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітні програми – Колісні та гусеничні транспортні засоби; Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів. / Укл. : В.І. Кубіч. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 42 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9207
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Kubich.pdfМетодичні вказівки4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.